Tranh sơn mài tại “làng nghề truyền thống sơn mài Tương Bình Hiệp” có hơn 8 kỹ thuật được thể hiện như:tranh khảm ốc,tranh cẩn vỏ trứng,tranh vẽ phủ chìm,tranh phủ mài,tranh sơn khắc,tranh dát vàng,bạc vẽ nét,tranh vẽ nỗi,tranh phù điêu,…và trong mỗi kỹ thuật đó có đến 25 công đoạn,mỗi công đoạn đòi hỏi một nghệ thuật riêng tỉ mỉ và công phu.Do đó,tại làng nghề truyền thống sẽ cần rất nhiều nghệ nhân mới thể hiện được đầy đủ tất cả các kỹ thuật của tranh sơn mài truyền thống.

 

Share with:

FacebookTwitterGoogleEmail this page