Khi nói đến sơn mài là phải đề cập đến mặt chất liệu của một bức tranh,mà chất liệu ở đây cũng là một trong những cách thức để sáng tác về mặt nội dung,có thể là hình thức thể hiện của Tranh hay phong cách sáng tác về Tranh sơn mài.Việc tìm hiểu quy trình vẽ Tranh của một chất liệu,và chất liệu ở đây là sơn mài,thì ngoài việc biết các công đoạn từ lúc khởi đầu cho đến khi kết thúc có thể giúp người thưởng thức hình dung ra sự tác động của một chất liệu có ảnh hưởng như thế nào đến phong cách tạo hình,trong sang tác một tác phẫmTranh Sơn Mài của những nghệ nhân ở láng nghề truyền thống Sơn Mài Tương Bình Hiệp- Bình Dương.

Một sản phẫm Sơn mài hoàn chỉnh phải trải qua 3 tới 6 tháng mới hoàn thành,với 25 công đoạn rất tỉ mỉ và công phu ,tạo hình,tạo nét,… với sự tham gia đóng góp của nhiều nghệ nhân chuyên môn khác nhau,kể từ khi Tranh còn là một cốt vóc trơ trụi ban đầu.Và những mô tả kỹ thuật thể hiện dưới đây là một phần trong tất cả các công đoạn của quá trình tạo nên Tranh Sơn Mài truyền thống.