Kích thước 60x25x20,bình hoa trang trí,bình hoa sơn mài