LSM02

Share with:

FacebookTwitterGoogleEmail this page


0

Tranh lịch sơn mài
Calendar lacquer paintings, painting wall calendar

Chat ngay
Mã: f2217062e9a3 Danh mục:

Share with:

FacebookTwitterGoogleEmail this page


Mô tả

Tranh lịch sơn mài là hàng thủ công mỹ nghệ độc đáo,bởi từ khâu nguyên liệu được chọn lựa tỉ mỉ và công phu, cho đến khi hoàn thành sản phẫm

Bộ Tam Đa Phúc Lộc Thọ là ba điều mơ ước muôn thuở của mỗi người, mỗi nhà và đem lại may mắn cho gia chủ.Ngoài ra các con cháu cũng thường sử dụng Tam Đa để tặng cho ông bà cha mẹ với mong muốn tương tự

Lacquer paintings are unique handicrafts, from raw materials carefully selected meticulously and meticulously, until finished products.

Tam Phuc Loc Tho is the three long-term dream of each person, each home and bring good luck to the owner. In addition, the children also often use Tam Da to give parents and parents with the desire. self

Cho nên ai ai cũng cần chăm lo tạo phúc cho mình và hơn thế nữa, cho con cháu mình. Tạo phúc phải đặt lên trước hết, trên hết, là cách hiểu đúng đắn nhất của mọi thời đại và trong mọi hoàn cảnh. Người xưa khuyên: “Hãy ăn ở thế nào để có thể để phúc lại cho con, cho cháu!”. Phúc là tài sản để lại bền chặt nhất! Một khi đã vô phúc thì tiền của chả còn ý nghĩa gì nữa!

Thứ 2 là Lộc. Lộc dù là tranh, là tượng hay là chữ, cũng không bao giờ đứng riêng một mình. Bao giờ cũng đứng  giữa hai ông Phúc, Thọ thành bộ tam đa! Phải chăng người ta không muốn cái ham muốn của mình nó thể hiện ra một cách lộ liễu quá? Cũng không phải ngẫu nhiên mà người xưa đặt Lộc vào vị trí trung tâm, hai bên là Phúc và Thọ. Đấy chính là ý răn dậy sâu xa của tiền nhân với hậu thế: Hưởng Lộc phải nghĩ đến tạo Phúc, cầu Thọ. Nhắm mắt thu Lộc bất minh, bất chấp Phúc, Thọ thì thật là nguy hại!

Ở đời có quy luật nhân quả: “Nhân nào quả đấy “ và hưởng Lộc phải nghĩ đến tạo Phúc cho người nghèo khó, cầu Thọ không chỉ cho riêng mình mà còn cho ba mẹ, đấng sinh thành và cả gia đình.

Người ta cũng thường hay sử dụng tượng ông thọ để tặng cho ông bà hay cha mẹ vào những dịp như mừng thọ với mong ước người được nhận trường thọ, sông lâu trăm tuổi

Đây là một số sản phẫm trưng bày ở công ty:

So everyone needs to care for themselves and more, for their children. To put it first, above all, is the best way of understanding of all times and in all circumstances. The old man advised: “Eat in the way to be able to bless you, for me!” Phuc is the most durable property! Once you are happy, your money is meaningless!

The second is Loc. Loc is a painting, a statue or a word, never stand alone. Ever stood between the two Phuc, Tho into the Tam! Does not one want his own desires expressing so much? It is no coincidence that the ancient people put Loc in the center position, both sides are Phuc and Tho. This is the deep thought of money with the posterity: Respect to think about creating Phuc, Tho. Close your eyes do not know, regardless of Phuc, Tho is very dangerous!

In life there is the law of cause and effect: “Human fruit that” and enjoy Loc to think of creating blessings for the poor, not only for Tho own but also for parents, the birth and the family.

People often use the statue to give his grandparents or parents on occasions such as life expectancy longevity, longevity

Here are some products displayed at the company:

Tranh lịch sơn mài do công ty chúng tôi tự sản xuất,là hàng xuất khẩu, đảm bảo chất lượng

Kinh nghiệm sản xuất:hơn 50 năm

Số nhân viên:trên 100 lao động

Thị trường chính của công ty:Hàn Quốc,Nhật Bản,Châu Âu,…

Company information

Production experience: Over 50 years

Number of employees: Over 100 workers

Main market of the company: Korea, Japan, Europe, ..

Share with:

FacebookTwitterGoogleEmail this page


Thông tin bổ sung

Cân nặng

Chiều dài

Chiều rộng

Chiều cao