Dĩa trang trí,dĩa để bàn
Dish of lacquer, decorative plate