Products tagged with 'Hộp sơn mài'

View as
Sort by
Display
per page

HO01-BOX LACQUER

Product lacquer box

HO01 Hộp sơn mài cao cấp/ box lacquer

Kích thước sản phẩm 11,5x31x8,hôp trang sức,hộp nữ trang Product size 11.5x31x8, jewelry box, jewelry box

HO02-Jewelry box

jewelry box Product size 22.5x16x6,

HO05/Tissue box

Product lacquer box, box of tissues senior lacquer

HO07/ Box jewery

Product size 20x30x12, Jewelry box, lacquer jewelry box

HO08/Jewelry box

Lacquer box, high quality jewelry box

HO02-Jewelry box

Lacquer box, high quality jewelry box