Products tagged with 'sơn mài'

View as
Sort by
Display
per page

B109-VASE LACQUER

VASE DECORATE LACQUER

B44-Vases lacquer

PRODUCT LACQUERS

B54-Vases lacquer

Product size 34x18

B56-Vases lacquer

Products of lacquerware

B66/Vases lacquer

Product size 60x25x20

B74-Vases lacquer

Product size 17x34x14

HO01 Hộp sơn mài cao cấp/ box lacquer

Kích thước sản phẩm 11,5x31x8,hôp trang sức,hộp nữ trang Product size 11.5x31x8, jewelry box, jewelry box

HO06-/ Box jewery

size 14x24x6