Products tagged with 'sơn mài'

View as
Sort by
Display
per page

B109 Bình hoa sơn mài cao cấp

Bình hoa sơn mài trang trí

B44

Sản phẩm bình sơn mài B44

B54

Kích thước 34x18

B56

Sản phẩm bình sơn mài

B66 Bình hoa sơn mài cao cấp

Kích thước 60x25x20,bình hoa trang trí,bình hoa sơn mài

B74

Kích thước sản phẩm 17x34x14

HO01 Hộp sơn mài cao cấp

Kích thước sản phẩm 11,5x31x8,hôp trang sức,hộp nữ trang

HO06 hộp trang sức cao cấp

kích thước sản phẩm 14x24x6