Chất liệu sản phẩm

Sản phẩm đã được tag 'Hộp sơn mài '

Giao diện xem
Sắp xếp theo
Màn hình hiển thị
Mỗi trang

HO01

Sản phẩm hộp sơn mài Product lacquer box

HO01 Hộp sơn mài cao cấp/ box lacquer

Kích thước sản phẩm 11,5x31x8,hôp trang sức,hộp nữ trang Product size 11.5x31x8, jewelry box, jewelry box

HO02 hộp trang sức sơn mài cao cấp

Kích thước sản phẩm 22,5x16x6,hộp trang sức Product size 22.5x16x6, jewelry box

HO05 hộp khăn giấy sơn mài/Tissue box

Sản phẩm hộp sơn mài,hộp khăn giấy sơn mài cao cấp Product lacquer box, box of tissues senior lacquer

HO07 hộp nữ trang sơn mài cao cấp/ Box jewery

kích thước sản phẩm 20x30x12,hộp trang sức,hộp nữ trang sơn mài Product size 20x30x12, Jewelry box, lacquer jewelry box

HO08 Hộp trang sức sơn mài cao cấp/Jewelry box

Hộp sơn mài,hộp nữ trang sơn mài cao cấp Lacquer box, high quality jewelry box

HO15/Jewelry box

Kích thước sản phẩm 12x12 size 12x12

HO25 hộp trang sức cao cấp/Jewelry box

Sản phẩm hộp sơn mài trang trí, hộp trang sức sơn mài cao cấp Lacquer box, high quality jewelry box