Chất liệu sản phẩm

Sản phẩm đã được tag 'sơn mài bình dương '

Giao diện xem
Sắp xếp theo
Màn hình hiển thị
Mỗi trang

B56- BÌNH SƠN MÀI

Sản phẩm bình sơn mài

HO23 hộp khăn giay sơn mài

Hộp khăn giấy sơn mài,hộp khăn giấy

HU04 hủ sơn mài cao cấp

Hủ sơn mài trang trí

HU05 Hủ sơn mài cao cấp

Kích thước sản phẩm 12x9,hủ sơn mài,hủ trang trí,hủ bánh kẹo