Chất liệu sản phẩm

Sản phẩm đã được tag 'Bình sơn mài '

Giao diện xem
Sắp xếp theo
Màn hình hiển thị
Mỗi trang

B111-BÌNH SƠN MÀI

Kích thước H31x16x19

B114-BÌNH SƠN MÀI

Kích thước H41

B59-Vases lacquer

Sản phẩm Bình sơn mài Products of lacquerware

B80 Bình hoa sơn mài cao cấp/Vases lacquer

Kích thước 28x16,5x11 bình hoa trang trí Product size 28x16,5x11