Chất liệu sản phẩm

Sản phẩm đã được tag 'sơn mài '

Giao diện xem
Sắp xếp theo
Màn hình hiển thị
Mỗi trang

B109 BÌNH SƠN MÀI

Bình hoa sơn mài trang trí

B44-Vases lacquer

Sản phẩm bình sơn mài B44

B54-Vases lacquer

Kích thước 34x18 Product size 34x18

B56-Vases lacquer

Sản phẩm bình sơn mài Products of lacquerware

B66 Bình hoa sơn mài cao cấp/Vases lacquer

Kích thước 60x25x20,bình hoa trang trí,bình hoa sơn mài Product size 60x25x20

B74-Vases lacquer

Kích thước sản phẩm 17x34x14 Product size 17x34x14

HO01 Hộp sơn mài cao cấp/ box lacquer

Kích thước sản phẩm 11,5x31x8,hôp trang sức,hộp nữ trang Product size 11.5x31x8, jewelry box, jewelry box

HO06 hộp trang sức cao cấp/ Box jewery

kích thước sản phẩm 14x24x6 size 14x24x6