Chất liệu sản phẩm

Sản phẩm đã được tag 'Bình hoa sơn mài '

Giao diện xem
Sắp xếp theo
Màn hình hiển thị
Mỗi trang

B022 BÌNH SƠN MÀI

Sản phẩm bình sơn mài trang trí

B058- BÌNH SƠN MÀI

Kích thước sản phẩm 20x40

B104-BÌNH SƠN MÀI

Kích thước 101x31.5

B109 BÌNH SƠN MÀI

Bình hoa sơn mài trang trí

B113 BÌnh hoa sơn mài cao cấp

Kích thước H36x18,Bình hoa sơn mài,Bình hoa trang trí

B115 Bình hoa sơn mài cao cấp

Kích thước sản phẩm H18x20,Bình hoa sơn mài,Bình hoa trang trí

B116 Bình hoa sơn mài cao cấp

Kích thước sản phẩm H30x23,bình hoa sơn mài,bình hoa trang trí

B117-BÌNH SƠN MÀI

Kích thước sản phẩm H36x20