Chất liệu sản phẩm

Sản phẩm mới

Hủ cam sơn mài cao cấp HU04

Hủ sơn mài trang trí,hủ đựng bánh kẹo

Hủ sơn mài cao cấp Hu05-5

Hủ sơn mài cao cấp, hủ sơn mài trang trí, hủ đựng bánh kẹo

Hủ sơn mài cao cấp Hu05-4

Hủ sơn mài cao cấp, hủ sơn mài trang trí, hủ đựng bánh kẹo

Hủ sơn mài cao cấp Hu05-3

Hủ sơn mài cao cấp, hủ sơn mài trang trí, đựng bánh kẹo

Hủ sơn mài cao cấp Hu03-1

Hủ sơn mài trang trí, đựng bánh kẹo decorative lacquerware, candy holder

Hủ sơn mài cao cấp Hu05-2

Hủ sơn mài trang trí, đựng bánh kẹo

Hủ sơn mài cao cấp Hu05-1

Hủ sơn mài trang trí, đựng bánh kẹo

Hủ sơn mài cao cấp Hu6-2

hủ sơn mài cao cấp hủ trang trí